ایران و جهان

گرمایش زمین را جدی بگیریم

گرمایش جهانی یا گرمایش زمین (به انگلیسی: global warming) به افزایش دمای زمین و سطح اقیانوس ها در اثر فعالیت های انسانی و برخی فعالیت های طبیعی گفته می شود. دانشمندان با استناد به رخ دادن دوره های سرد و گرم در تمام طول مدت عمر زمین در مورد دلایل این پدیده تحقیق و بررسی کرده و به نتایج مهم و قابل توجهی دست یافته اند. طبق گفته این دانشمندان با ادامه روند کنونی گرم شدن زمین، سال ۲۱۰۰ شاهد خشکسالی شدید، طوفان و گرمای بسیار سوزان خواهیم بود.