ورزشی

تفتان

تَفتان نام یک آتشفشان نیمه فعال ایران است. این کوه در منطقهٔ جنوب شرقی ایران، در استان سیستان و بلوچستان، سرحد بلوچستان در شهرستان خاش قرار گرفته‌است و با ارتفاع ۳٬۹۴۱ متر از سطح دریا کوه بلند و دارای قلل متعددی محسوب می‌شود.

اریتروپویتین (EPO)

اریتروپویتین (EPO)هورمونی است که به طور طبیعی هنگامی که انتقال اکسیژن پایین است، به وسیله کلیه ها تولید می شود. بنابراین هنگامی که دوچرخه سواری دچار آنمی می شود

بازی هفت سنگ

این بازی دسته جمعی است پس رشد اجتماعی و طبیعی کودک را فراهم و سرعت انجام و عکس العمل هایش را بالا می برد.ضمنا با مفاهیمی نظیر رهبری – همکاری – شکست – پیروزی آشنا می شود.

اصول و مبانی تربیت بدنی

کلمه مبانی جمع مکسر مبنا و به مفهوم بنا ها،بنیان ها، شالوده ها و ساختارها است. در واقع مبانی هر پدیده یا علم متضمن پایه ها، چهار چوپ، اسکلت و ساختار اصلی آن پدیده یا علماست. تربیت بدنی نیز از این قاعده مستثنی نیست.

اریتروپویتین (EPO)

اریتروپویتین (EPO)هورمونی است که به طور طبیعی هنگامی که انتقال اکسیژن پایین است، به وسیله کلیه ها تولید می شود. بنابراین هنگامی که دوچرخه سواری دچار آنمی می شود یا، در ارتفاع قرار می‌گیرد یا در معرض مونواکسید کربن ناشی استنشاق دود آلاینده ها قرار می‌گیرد،غلظتEPO در خون افزایش می‌یابد.

کویر مرکزی ایران

کویر مرکزی ایران وسعت نسبتا  زیادی از خاک کشور ایران را در بر گرفته، بنابراین برای انجام برنامه های دوچرخه سواری مسیرهای متفاوتی وجود دارد، از جمله روستاها و شهرهای مهم و توریستی این منطقه میتوان به روستای مصر، گرمه ، شهر خور و … اشاره کرد.