علمی

اریتروپویتین (EPO)

اریتروپویتین (EPO)هورمونی است که به طور طبیعی هنگامی که انتقال اکسیژن پایین است، به وسیله کلیه ها تولید می شود. بنابراین هنگامی که دوچرخه سواری دچار آنمی می شود

گرمایش زمین را جدی بگیریم

گرمایش جهانی یا گرمایش زمین (به انگلیسی: global warming) به افزایش دمای زمین و سطح اقیانوس ها در اثر فعالیت های انسانی و برخی فعالیت های طبیعی گفته می شود. دانشمندان با استناد به رخ دادن دوره های سرد و گرم در تمام طول مدت عمر زمین در مورد دلایل این پدیده تحقیق و بررسی کرده و به نتایج مهم و قابل توجهی دست یافته اند. طبق گفته این دانشمندان با ادامه روند کنونی گرم شدن زمین، سال ۲۱۰۰ شاهد خشکسالی شدید، طوفان و گرمای بسیار سوزان خواهیم بود.

اصول و مبانی تربیت بدنی

کلمه مبانی جمع مکسر مبنا و به مفهوم بنا ها،بنیان ها، شالوده ها و ساختارها است. در واقع مبانی هر پدیده یا علم متضمن پایه ها، چهار چوپ، اسکلت و ساختار اصلی آن پدیده یا علماست. تربیت بدنی نیز از این قاعده مستثنی نیست.