سیاسی

نلسون ماندلا

صدمین سالگرد تولد نلسون ماندلا رهبر اسطوره ای آفریقای جنوبی که به “رهبر آزادی و آشتی” شهرت دارد و تمام زندگی خود را وقف مبارزه با نژادپرستی و برخورداری مردم کشورش از آزادی و حقوق یکسان کرد، با برگزاری برنامه های مختلفی در سراسر جهان گرامی داشته می شود.

سیمون بولیوار کیست

نام بولیوار از اشراف‌زاده‌های ساکن روستای کوچک لا پوبلا د بولیوار در باسک اسپانیا، آغاز گرفته شده‌است. خانواده مادری پدر بولیوار از خانواده آردانزا بود. مادر بزرگ مادرش از خانواده‌های ساکن جزایر قناری بوده‌است.