کویر مرکزی ایران وسعت نسبتا  زیادی از خاک کشور ایران را در بر گرفته، بنابراین برای انجام برنامه های دوچرخه سواری مسیرهای متفاوتی وجود دارد، از جمله روستاها و شهرهای مهم و توریستی این منطقه میتوان به روستای مصر، گرمه ، شهر خور و … اشاره کرد. اما برنامه دوچرخه سواری که در سال ۱۳۹۷ اجرا شد، به مرکزیت شهر فرخی در استان اصفهان بود، پس از رسیدن به شهر فرخی و آماده شدن به سمت چوپانان حرکت کرده و پس از طی مسافتی حدودا هشتاد کیلومتری و بعد از چوپانان به روستای آشتیان رسیده و شب را در اقامتگاه بومگردی در یک خانه زیبای روستایی به صبح رساندیم، بعد از خوردن صبحانه از کویر و رمل های زیبای منطقه بازدید کرده و سپس به سمت روستای عروسان گلستان حرکت کردیم، طول مسیر هشتاد و پنج کیلومتر و جزء چند کیلومتر آخر الباقی از شیب مثبت برخوردار است. روز سوم از روستای عروسان گلستان خداحافظی کرده و پس از گذشتن از روستای اردیب و … و همچنین شهر خور مجددا به شهر فرخی برگشتیم، طول مسیر هفتاد و سه کیلومتر بوده که نسبت به مسیرهای دو روز قبل از شیب کمتری برخوردار است، پس از رسیدن به فرخی و استراحت شبانه، خودمان را برای چالش برانگیزترین مسیر برنامه آماده کردیم، روز چهارم از فرخی حرکت کرده و به سمت روستای محمد آباد حرکت کردیم، طول مسیر حدودا شصت کیلومتر است، که حدودا دو سوم آن خاکی و الباقی آسفالت میباشد. این برنامه جزء برنامه های سنگین بوده که نیاز به آمادگی جسمانی مناسبی دارد، باید توجه داشت که مثل همیشه وسایل تعمیر دوچرخه، تنقلات، غذا و آب کافی ، وسایل کمک های اولیه و … از ملزومات برنامه است، نکته مهم در این برنامه رعایت اصول ایمنی در جاده ها برون شهری میباشد، به دلیل کم عرض بودن جاده ها و تردد وسایل نقلیه بزرگ امکان بروز حادثه نیز میباشد.